Bạn muốn tìm hướng dẫn viên chuyên nghiệp?

Bổ sung thông tin cho hướng dẫn viên

Cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tìm nhiều Tour cho bạn.

Việc bạn cung cấp được thông tin và thể hiện khả năng của bản thân tốt nhất sẽ góp phần giúp nhà tuyển dụng chú ý nhiều đến bạn.

Việc đánh giá của du khách trong Tour bạn vừa dẫn cũng góp phần tăng đáng giá tốt cho Profile của bạn. Góp phần định giá, giá trị 1 tour bạn dẫn ngày càng cao. Giúp thu nhập của các bạn ngày càng tăng.

Đăng ký thành viên với họ và tên của bản thân. Viết những bài chia sẻ về địa điểm, chia sẽ kinh nghiệm hướng dẫn, tài liên hướng dẫn viên…. Cũng góp 1 phần uy tín trong ngành ngày càng tăng. Hãy cố gắng để được nhiều đánh giá tốt nhất nhé các bạn.

Chúng tôi sẽ giúp nâng giá trị của các bạn và ngành du lịch Việt.

Đặc biết ” Các bạn sẽ được nổi tiếng trong ngành”

Chúng tôi xin cảm ơn!